TOP

舒比兔儿童洗护系列-设计案例

日期:2023-04-07 16:28:47  |  分类:包装设计  |  编辑:溜图网
舒比兔儿童洗护系列-设计案例

20230407_162546_070.jpg

20230407_162546_071.jpg

20230407_162546_072.jpg

20230407_162546_073.jpg

20230407_162546_074.jpg

20230407_162546_075.jpg

20230407_162546_076.jpg

20230407_162546_078.jpg

20230407_162546_079.jpg

20230407_162546_080.jpg

20230407_162546_081.jpg

20230407_162546_082.jpg

20230407_162546_083.jpg

20230407_162546_084.jpg

20230407_162546_085.jpg

20230407_162546_086.jpg

20230407_162546_087.jpg

20230407_162546_088.jpg

20230407_162546_089.jpg

20230407_162546_090.jpg

20230407_162546_091.jpg

2

关键词:
上一篇:設謀鋪 | 恭喜®米酒 品牌包装设计 下一篇:所喜作品:虎邦肉辣酱包装设计